Czcionka
imageimage
Misją Stowarzyszenia jest propagowanie/upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inżynierów i techników i przemysłu chemicznego.

logo_sit Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej organizacji  z 85-letnią tradycją, która propaguje wiedzę inżynierską i dba o wzajemną jedność interesów –  kadry inżynierskiej i   przemysłu chemicznego w Polsce.

27 listopada 2012 roku w sali Rotundy Muzeum im. Jana Pawła II Kolekcji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie nasze Stowarzyszenie - obchodziło Jubileusz 85-lecia. Obchodom Jubileuszu 85-lecia towarzyszyła konferencja naukowa „Odzysk energetyczny i recykling odpadów tworzyw polimerowych jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju Polski”.

Ramy działania Stowarzyszenia określa Statut SITPChem przyjęty po zmianach podczas XXVIII WZ SITPChem w Tarnowie, 21 października 2006 r. i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, XXII Wydział Gospodarczy KRS, 30 lipca 2007 r.).

Najwyższą władzą SITPChem jest Walny Zjazd. 30 Walny Zjazd SITPChem odbywał się w Cieszynie, od 24 do 26 września 2014 r. Kończył kadencję 2010-2014 i rozpoczynał bieżącą 4-letnią kadencję WZ SITPChem wybierał Prezesa Zarządu Głównego – prof.dr.hab.inż.Jacka Kijeńskiego i naczelne organy SITPChem w kadencji 2014-2018. 30.WZ SITPChem przyjął Uchwałę, która wyznacza najważniejsze pola aktywności Stowarzyszenia na całą kadencję.

Ważnym i bezprecedensowym osiągnięciem SITPChem jest 20-tomowe wydawnictwo pt. Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego (ISBN 83-903724-0-1 całość). Obejmuje ono historię poszczególnych branż przemysłu chemicznego – od początków istnienia aż do roku 2010.  

Synthos S.A., ogłosił konkurs dla naukowców – badaczy w obszarze chemii. Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą wybitni polscy chemicy, wybierze osobę, która za swoje odkrycia naukowe otrzyma nagrodę w wysokości miliona złotych. To pierwszy w historii polskiej nauki konkurs, w którym do wygrania jest taka kwota. Zgłoszenia do Synthos Chemical Award będą przyjmowane już od 1 maja.

Konkurs Synthos Chemical Award skierowany jest do osób, które nie ukończyły 50. roku życia, posiadają obywatelstwo polskie i dokonały odkrycia naukowego, które zostało wdrożone lub ma szansę na wdrożenie i może przyczynić się do rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

Kapitułę Konkursu tworzą wybitni polscy naukowcy – prof. Stanisław Penczek (przewodniczący), prof. Karol Grela, prof. Bogdan Marciniec, prof. Krzysztof Matyjaszewski, prof. Mieczysław Mąkosza – oraz przedstawiciele Synthos S.A..

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 maja do 31 lipca 2016 roku, a zwycięzcę poznamy podczas uroczystej gali w lutym 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym regulamin i zasady zgłoszeń, dostępne są na oficjalnej stronie: www.synthosaward.com

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

31 maja 2016 r. (wtorek), Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5, „Sala Prezydialna” godz. 12.00

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem

31 maja 2016 r. (wtorek), Warszawa godz. 10.00

Kongres PIPC „Polska Chemia’2016” będzie obradował od 12 do 16 czerwca br. w Krakowie. W bogatym programie Kongresu zaplanowano także sesję przygotowaną merytorycznie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Sesję 7: Rozwój kadr w przemyśle chemicznym – 16 czerwca br. w czasie 13.45 – 14.45.

Tematyka sesji obejmuje dwie prezentacje oraz – w miarę możliwości czasowych - podsumowującą dyskusję:

Kształcenie inżynierów – labirynt wpisany w trójkąt świat-ambicje-możliwościprof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes ZG SITPChem, Warszawa

Współpraca Grupy Azoty S.A. ze szkołami i uczelniami w Regionie Małopolskim - mgr Rafał Bednarczyk – Dyrektor Biura Zarządzania Personelem Grupa Azoty SA

Zapraszamy do wysłuchania wykładów i szerokiej dyskusji o kadrach dla przemysłu chemicznego.

 

   

Strona 1 z 3

Login